เมนู
หมวดหมู่

i-PRO แบรนด์ของ Panasonic สร้างความเป็น Professional กลุ่มสินค้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด

บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย พร้อมให้บริการหลังการขาย สินค้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใต้แบรนด์ “Panasonic” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ขอเรียนแจ้งการใช้ แบรนต์ i-PRO กับกลุ่มสินค้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด แทนการใช้ แบรนด์ “Panasonic” ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะสร้างความเป็น Professional ในกลุ่มธุรกิจสินค้ากล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

ทางบริษัทฯ จึงได้ใช้ “i-PRO” ซึ่งเป็น Sub-Brand ของกลุ่มสินค้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด มานานกว่า 16 ปี เปลี่ยนเป็นแบรนด์สินค้า แทนการใช้แบรนด์ “Panasonic” ซึ่งใช้กับหลากหลายกลุ่มสินค้า ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มภาพและเสียง กลุ่มวัสดุสร้างบ้าน กลุ่มแบตเตอรี่ กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม กลุ่มพาร์ทอิเล็คทรอนิคส์ และอื่นๆ โดยสินค้ากล้องโทรทัศน์วงจปิดภายใต้แบรนด์ “i-PRO” นี้จะยังคงคุณภาพเหมือนเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งทีมงานในส่วน R&D เทคโนโลยีต่างๆของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและโรงงานผลิต รวมทั้งการใช้งานร่วมกันระหว่าง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบรนด์ “Panasonic” กับ แบรนต์ “i-PRO” สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยไม่มีปัญหาใดๆ ในส่วนของศูนย์บริการหลังการขายและการรับประกันสินค้าต่างๆ ยังคงมาตราฐานเดิม โดยบริษัทฯ จะเริ่มการใช้แบรนด์ i-PRO อย่างเป็นทางการ *ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป